Lokaal, regionaal, mondiaal.

Het huis van Abraham werkt aan het bevorderen van de contacten tussen mensen van verschillende levensbeschouwingen om kennis te maken, elkaar beter te leren kennen, en om samen én van elkaar te leren.

Dat is de sleutel voor een vredige samenleving, hoe verschillend we ook zijn. Het is onze overtuiging dat mensen beter worden van samenwerking en dialoog.

Zeker voor wat betreft onze gelovige tradities, christendom en islam, is het onze overtuiging dat er meer is dat ons verbindt, dan wat ons van elkaar scheidt.

Het antwoord op het extremisme en de onderliggende radicalisering binnen de islam is volgens ons dan ook …. verbinden, zoals in het logo van het Huis van Abraham visueel tot uitdrukking is gebracht.400dpiLogo HvA_vierkant2

Het huis van Abraham wil die mensen bij elkaar brengen en die initiatieven ondersteunen, die voor deze andere weg kiezen: de weg van te verbinden.

En als we dit moeten opvatten als een strijd…. (in het Arabisch) als een jihad ….., dan zal het een jihad van liefde zijn, waartoe Mohammed El Bachiri oproept.

Het huis van Abraham wil mensen samen brengen om samen te werken als een incubator voor een jihad voor liefde en voor vrede.

Het logo van het Huis van Abraham

400dpiLogo HvA_vierkant2

Voor een nieuw logo zochten we naar een uitdrukking van de verbondenheid met de andere levensbeschouwelijke gemeenschappen, maar toch ook elk met een eigen identiteit.

We konden een verwijzing opnemen naar de drie huizen, de kerk, de synagoge en de moskee, of naar de drie symbolen kruis, davidster en halve maan, zoals veel wordt gedaan bij initiatieven die willen werken rond dialoog.

Maar dat heeft ook enkele nadelen: het verwijst vooral naar de groep van de ritueel belijdende mensen, de mensen die naar de kerk, de synagoge en de moskee gaan en het laat de drie religies zien als aparte entiteiten. In het huis van Abraham willen we niet vertrekken vanuit de verschillen, maar vanuit het gemeenschappelijke om dan later binnen dit ruimere kader ook de eigenheid van elke traditie te leren kennen en verstaan.

We willen evenzeer een ruimere verbondenheid benadrukken dan enkel de verbondenheid van de ritueel belijdende gelovigen, en uitgaan naar alle mensen die geboren en gevormd zijn binnen een traditie en zich in meer of mindere mate verbonden weten met deze traditie.

Aan ieder van hen willen we de uitnodiging uitsturen om zich zowel in de eigen traditie als de traditie van de ander te verdiepen en deze beter te leren kennen. Aan ieder van hen willen we de de boodschap geven dat onze tradities intens met elkaar verbonden zijn en geen los naast elkaar werkende gemeenschappen zijn.

Daarom is gekozen voor een abstracter logo dat verwijst naar de verbondenheid van de drie tradities in de vorm van een schakel.

De drie tradities worden elk voorgesteld door een vierkant of een ruit die met elkaar zijn gelinkt in een schakel. Deze schakel verbindt de drie tradities en laat tevens zien dat de tradities elkaar overlappen en een en ander met elkaar gemeen hebben, maar dat ze ook hun eigenheid hebben die ze behouden.

Moeder Theresa moet ooit gezegd hebben: “Ik hou van alle religies, maar in het bijzonder van de mijne”. Onze eigen traditie inspireert ons het meest en het is ook die traditie die ons ten diepste vormt en de diepste ervaringen laat beleven. Vandaar dat ieder in het logo zijn eigen traditie als de centrale en meest belangrijke traditie mag zien. Deze centrale traditie wordt in de kleur van het vuur en de gloed (van de liefde) getoond, en wordt ook ‘groter’ (belangrijker) voorgesteld.

Kennis nemen en studie van andere tradities werkt heel verruimend en verrijkend. Het doet ons, in een samenleving waarin al deze tradities aanwezig zijn, rijker, begripvoller en liefdevoller leven, ook al is het onze eigen traditie die ons het meest heeft gevormd en gemaakt. De Dalai Lama raadt eenieder af om boeddhist te worden, maar hij hoopt wel dat ieder, door zich te laten inspireren door het boeddhisme, een beter en rijker mens wordt… in zijn eigen traditie.