Open Gebedshuizendag 2018 in het Huis van Abraham (Hubert Schepers, Kerk & Leven, 25 april 2018)

BRUGGEN BOUWEN TUSSEN GODSDIENSTEN

De Open Gebedshuizendag wordt stilaan een begrip in de pastorale jaarplanning. Velen weten intussen waarover het gaat: door hetgebedshuis van een andere godsdienst te bezoeken vertrouwd raken met diverse zienswijzen over de relatie met God en een andere beleving ervan. Toegegeven, de belangstelling voor de bezoeken was niet altijd groot. Maar het initiatief op zichzelf heeft eengrote symbolische waarde. Mensen van verschillende geloofsovertuigingen, van verschillende origine, met verschillende culturele en sociale achtergronden vinden elkaar en slaan de handen in elkaar om samen te werken aan en betere wereld.

Open Gebedshuizendag 2018 in het Huis van Abraham

Dit jaar krijgt de Open Gebedshuizendag een andere invulling. Met Meulenberg als locatie wordt er gewerkt aan een nieuw interreligieus concept, het Huisvan Abraham. Het vroegere parochiehuis naast de kerk wordt een ontmoetingsplaats voor de verschillende religies die in Houthalen-Helchteren aanwezig zijn. Een herkenbare en permanente vestigingsplaats die openstaat voor iedereen. Een ruimte waar je de kans krijgt om bij elkaar te zijn en met elkaar in dialoog te gaan. Dialoog, een sleutelbegrip in heel het opzet.

Dat gaat verder dan een passieve verdraagzaamheid of het onverschillige ieder voor zich. Het is elkaar met een open geest tegemoet gaan en van elkaar willen horen hoe geloof zin geeft aan een mensenleven, wat geloofsgemeenschappen bezielt en hoe zij hefbomen kunnen zijn voor een maatschappij waarin iedereen zich erkend en gerespecteerd weet,

Het Huis van Abraham is gelegen in de Bremstraat 39B, vlak bij de kerk van Meulenberg. Er is een grote parking tussen het Huis van Abraham en de kerk.

Iedereen welkom op zondag 6 mei

De Werkgroep Open Gebedshuizendag bestaat uit vertegenwoordigers van de Grieks -orthodoxe kerk, van de Turkse en Marokkaanse moskeegemeenschappen, van de evangelische gemeente in de Guldensporenlaan en van de katholieke parochiegemeenschappen die samen één pastorale eenheid vormen onder de naam Sint-Barbara.

Zij werkten samen het volgend programma uit voor zondag 6 mei in het Huis van Abraham.

14.00 uur: de moderator verwelkomt de aanwezigen

14.10 uur: voorstelling van het Huis van Abraham door Roel Paredis

14.20 uur: toespraak van burgemeester Alain Yzermans

14.30 uur: voorstelling van de verschillende geloofsgemeenschappen

15.00 uur: ontmoetings- en netwerkmoment bij een hapje en een drankje

Vanaf 15.00 uur kunnen de bezoekers aan de standen van verschillende religies het gesprek aangaan over de vragen die ze hebben of gewoon even contact zoeken met mensen van andere geloofsovertuigingen, uit sympathie en respect voor elkaars anders-zijn, met het oog op meer verbondenheid, vriendschap en samenwerking.

De idee achter Open Gebedshuizendag en het Huis van Abraham krijgt maar zijn volle betekenis en uitwerking als er vele mensen mee instappen, individueel en als gemeenschap. Vandaar deze vraag aan u, lieve lezer van dit artikel: als u op zondag 06 mei wat tijd hebt, loop dan even binnen in het Huis van Abraham. Niet alleen draagt u zo actief bij tot een betere verstandhouding tussen mensen in Houthalen-Helchteren maar ook tot het slagen van het project Huis van Abraham dat een nieuwe dynamiek wil brengen in de multireligieuze en multiculturele samenleving die wij vormen en die vanuit de liefde voor alle mensen waarvoor Jezus opkwam, inzet en zorg behoeft. Zo worden tegenstellingen, misverstanden en vooroordelen niet uitvergroot, maar zoeken we samen naar wat ons als mensen en gelovigen bindt.

Via kleine stapjes zoals een OpenGebedshuizendag in een Huis van Abraham, toch de stamvader van verschillende religies, openen we ook een luikje van hoop op vrede en welzijn op wereldschaal.

Doet u mee?

Hubert Schepers, Kerk  & Leven, 25 april 2018

Meer info over Opengebedshuizendag elders in Limburg: