WIJ VRAGEN RESPECT VOOR MEULENBERG EN DE PAROCHIEZAAL

Op initiatief van Simon Ashworth van vzw Stebo zijn verschillende mensen en verenigingen uit de buurt, in februari een tweetal keer bij elkaar gekomen om het probleem van de graffiti aan de parochiezaal te bespreken.

Opnieuw de graffiti laten verwijderen – met de bijbehorende flinke kostprijs 🙁 – zonder er verder iets aan te doen, vond niemand zinvol. Dus werd er nagedacht hoe we dit best zouden aanpakken.

We weten dat het wellicht maar enkele jongeren zijn die deze vandalenstreken uithalen. Het is verscheidene jaren rustig geweest van zodra er een conciërge van uit de wijk aan de slag is geweest. Maar sinds er geen conciërge meer ‘werkt’, is de situatie langzaamaan verslechterd.

We denken ook dat de parochiezaal, die vooral voor feesten tijdens het weekend wordt gebruikt, tijdens de week te weinig gebruikt wordt en er zo voor de jongeren die er rondhangen, verlaten uitziet. Zeynep van AIF+ werkt aan een plan om de lokale verenigingen nauwer te betrekken door bijvoorbeeld de zaal tijdens de week onder bepaalde voorwaarden gratis ter beschikking te stellen en zo ook de verenigingen nauwer te betrekken. Het gebouw wordt nog steeds vooral gezien als een ‘parochie’-zaal van de plaatselijke katholieke gemeenschap, en voor de jongeren dus ‘niets van ons’.

Op korte termijn willen we nagaan hoe we met de jongeren die er rondhangen in gesprek kunnen gaan. Het buurthuis wil hen de mogelijkheid geven aan te sluiten bij een opleiding creatief omgaan met graffiti, zodat ze op een andere manier hun ideeën en/of ongenoegen kunnen uitdrukken. Eventueel kan hiervoor een deel van een muur of één van de muren worden vrijgemaakt.

Doel van het Huis van Abraham is om het gebouw om te vormen tot een gemeenschapshuis, waar plaats is voor familiefeesten, maar ook voor verenigingen en voor samenkomsten en activiteiten die de mensen verbindt en met elkaar in gesprek en dialoog brengt.

In de werkgroep is een consensus ontstaan om toe te werken naar een nieuwe ‘opening’ van de parochiezaal/huis van Abraham op 6 mei a.s. wanneer er de jaarlijkse Opengebedshuizendag zal worden georganiseerd.

Maar eerst dus de wijk zo breed mogelijk zien te betrekken bij dit verhaal en vragen om mee de schouders te zetten onder dit project. Simon stelde voor hiervoor een flyer en poster te maken om mensen van de wijk met de huidige situatie te ‘confronteren’ om van daaruit gesprekken te voeren en medewerking te vragen. Met deze flyer en poster gaan we in de maand maart aan de slag. We gaan er mee naar de verenigingen, de moskeeën en de scholen, en vragen de flyer te verspreiden en te bespreken en de poster op te hangen. En we leggen exemplaren bij de apothekers, de dokters en de buurtwinkels.

 

Begin april gaan we dan, – als het technisch haalbaar is -, met vrijwilligers van de wijk en de verenigingen samen de ‘parochiezaal’ verven. We maken er een leuke dag van waarbij iedereen welkom is die de handen uit de mouwen wil steken en wil meehelpen. Het zou een succes zijn als ook enkele jongeren een handje zouden toesteken :-). Er wordt gezorgd voor een drankje en een hapje en gezelligheid.

We hopen zo het gemeenschapsgevoel wat aan te scherpen en aan iedereen te laten zien dat mensen uit de buurt samen de verantwoordelijkheid opnemen voor een nieuw ‘huis van Abraham’. Op 6 mei zijn we dan klaar voor een nieuwe start met de organisatie van de OpenGebedshuizenDag 2018 :-).