Christenen en moslims werken aan een gemeenschappelijke engagementsverklaring

Mooi weer en een uitzonderlijk warme namiddag, zelfs voor de tijd van het jaar, op deze zondag zes mei. En ook al valt er heel wat elders te beleven, toch zijn er een dertigtal aanwezigen komen opdagen voor deze bijzondere bijeenkomst met het Huis van Abraham als gastheer.

Tijdens de voorbereiding van deze dag gingen de verschillende gemeenschappen dit jaar op zoek naar een concrete uiting van hetgeen hen verbindt.

Zo werd er gewerkt aan een eerste concept van een ‘wordle’ of, in het Nederlands, een woordenwolk, om uitdrukking te geven aan hetgeen onze tradities met elkaar verbindt en welke waarden we, hoe verschillend we aan de buitenkant ook mogen lijken, gemeenschappelijk hebben en samen belangrijk vinden.

Bedoeling is te komen tot een definitieve geprinte versie om aan de buitenwereld te kunnen tonen en te gebruiken als een ‘uithangbord’ van hetgeen ons verbindt en wat we belangrijk vinden.

De eerste werkversie zag er uit als volgt:

Opengebedshuizendag 2018_06052018_wordle 1

Een volgende versie zo:

wordle OGD 2018_2

Een tweede zaak waar aan werd gewerkt, is een gemeenschappelijke engagementsverklaring.

En die ziet er momenteel als volgt uit:

Opengebedshuizendag 2018_06052018_engagementsverklaringWe hopen van harte dat deze Opengebedshuizendag van 6 mei ieder zal inspireren om verder in gesprek te blijven om te komen tot een beter begrip en een diepere verstandhouding.

Vandaag waren een aantal verantwoordelijken van de gemeenschappen aanwezig, maar nu moet de boodschap in de eigen gemeenschap worden ingeleid en verder met elkaar besproken, zodat er een breed gemeenschappelijk engagement voor respect en dialoog tot stand komt.

Het is aan de gemeenschappen om dit nu verder aan te pakken! Het Huis van Abraham zal dit mede verder opvolgen en dezelfde vraag ook voorleggen aan enkele andere, kleinere gemeenschappen.

Wordt dus vervolgd :-).

Een uitgebreide foto-impressie van de bijeenkomst  vind je hier, en de hoofdlijnen van de presentatie (ppt) van de Opengebedshuizendag 2018 vind je hier.

Tot slot:

Dat ieder die meewerkt aan deze dialoog en dit proces van elkaar naderbij te komen, zich gesterkt moge weten door deze voorbeelden uit onze gemeenschappen!

Opengebedshuizendag 2018_06052018_steun