Afscheid van André Kalumba (30 juni 2019)

Uit dankbaarheid voor je open houding, je medewerking en je morele steun bij ons werk om mensen die het geloof van Abraham delen, bij elkaar te brengen.

Na achttien jaar Limburg waarvan de laatste tien jaar in Houthalen-Helchteren, nam André vandaag afscheid van Houthalen-Helchteren. Dat hij niet graag vertrok en Houthalen als zijn thuis voelde, konden we elders al lezen.

Van de misviering, samen met een aantal van zijn collega’s, en de afscheidsreceptie in het gemeentehuis, opgeluisterd door de plaatselijke harmonie, maakte Marie-Louise Vangeel een fotoreportage.

In september zal André in het West-Vlaamse Kortrijk met een nieuwe opdracht starten. Al lachend wordt hier gezegd dat hij alweer een nieuwe taal moet gaan leren.

We wuiven André uit met dit korte artikel waarvoor we in onze foto’s en herinneringen grasduinden om een een kleine collage te maken die we hem aanbieden.

De start van onze samenwerking

Het Huis van Abraham heeft een heel voortraject gehad dat op 26 juni 2010 van start ging, met de heropening van de parochiezaal van Meulenberg. André was daar toen al bij betrokken:

Na deze heropening werd onder impuls van vzw Stebo en vzw Driehoek verder gewerkt aan een samenlevingsopbouwproject waarbij aan al de gemeenschappen werd gevraagd een eigen steentje bij te dragen aan de versterking van het verenigingsleven en het sociale weefsel in de wijk.

André in gesprek met de verantwoordelijken van de vzw PIM, beheerder van de parochiezaal: Luc ‘s Hertogen, Mark Knoops en Martin Kubben (31 januari 2011)

Dat steentje bijdragen werd heel letterlijk opgevat tijdens de nieuwjaarsreceptie 2011, door de verantwoordelijken in de wijk te vragen daadwerkelijk een steentje toe te voegen aan een gemeenschappelijke mozaïek.

André met toenmalig voorzitter Lahcen Beluafi van de Marokkaanse moskee

Samen (blijven) leren

In een eerste poging om vorm te geven aan een toekomstig leerhuis, om te leren over elkanders tradities, werden, in samenwerking met de parochie, sprekers uitgenodigd, zoals o.m. Huub Gerits en Chanan van Es (over het jodendom), Bart Demyttenaere (christen zijn vandaag) en Gerard Bodifé (geloof en wetenschap). André was dan meestal ook van de partij…

Met Gerard Bodiféee, auteur van o.m. God en het gesteente, 2011, tijdens de lezing over ‘Wetenschap en geloof’.

Op de lezing van mede-Scheutist en missionaris Peter Baekelmans over ‘mindfulness en meditatie’, oktober 2012.

Peter woonde meer dan twintig jaar in Japan, waar hij de taal leerde, doctoreerde aan de universiteit en tevens een opleiding volgde tot boeddhistisch monnik in een boeddhistisch klooster.

Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en goede-buren-bijeenkomsten

Jaarlijks werd samen met andere plaatselijke verenigingen een nieuwjaarsreceptie georganiseerd in de wijk.

Met Ali Hafi, verantwoordelijke bij Driehoek vzw op de nieuwjaarsreceptie in 2012

Gemeenschappelijke vieringen en feesten van de Vlaamse, Italiaanse en Poolse gemeenschap

Er werd gewerkt aan het bij elkaar brengen van de Vlaamse, Italiaanse en de Poolse (geloofs-)gemeenschap waarbij we steeds konden rekenen op André’s aanwezigheid.

Zo zien we hier André op het paasfeest van de Vlaamse en Italiaanse katholieken in het cultureel centrum Casino van Houthalen, pasen 2012.

En jaarlijks werd in de kerk van Meulenberg een gemeenschappelijke dienst gehouden van de Vlaamse, Iatliaanse en Poolse gemeenschappen, met de drie priesters van de gemeenschappen en met afwisselend gezangen van de koren, en een gemeenschappelijke receptie in de parochiezaal.

In 2014…

In 2018

De bekroning op het werk: Open Gebedshuizendag 2019

De bekroning op de tien jaar vruchtbare samenwerking kwam er met de Open Gebedshuizendag op 5 mei ll. waar de diverse gemeenschappen bij elkaar op bezoek gingen tijdens de gebedsdienst en daarna een gemeenschappelijke verklaring ondertekenden tot samenwerking en dialoog.

Zo verwelkomde André onder meer een delegatie van de Grieks-orthodoxe kerkgemeenschap van Houthalen en schonk hij hen na de dienst een kaars als teken en symbool van verbondenheid :

André met de delegatie van de Grieks-orthodoxe kerk, met Roel Paredis van het Huis van Abraham

Daarna nam hij deel aan de gemeenschappelijke brunch in de Turkse moskee…

Op TV-Limburg, die een reportage maakte over deze dag, vertelde André over zijn visie op de samenwerking met de islamitische gemeenschap het volgende:

Die verschillende gemeenschappen die samen komen om te getuigen dat we allemaal Gods kinderen zijn. We kunnen samen op weg gaan ondanks onze verschillen.

Na de gemeenschappelijke brunch in de Turkse moskee, was André aanwezig bij het middaggebed in de moskee….

Met ‘Suske’ van de Marokkaanse gemeenschap tijdens het middaggebed in de Turkse moskee

In de namiddag waren we te gast in de Grieks-orthodoxe kerk in Houthalen waar de gemeenschappen hun gemeenschappelijke verklaring tot samenwerking en verdere dialoog ondertekenden, met Kris Buckinx als bisschoppelijk afgevaardigde, Mehmet Üstun, voorzitter van de Belgische moslimexecutieve, en burgemeester Alain Yzermans, als getuigen.
André tekende de verklaring voor de katholieke gemeenschap:

De boodschap van André voor iedereen

We hopen dat we eenzelfde goede samenwerking zullen kunnen opzetten met Andrés opvolger, Alain Vanherle, momenteel nog pastoor in Gingelom, die in september in Houthalen van start gaat. Zoals een aanwezige op de receptie daarover zei:”Het zal ne goeie moeten zijn als die het even goed of beter wil doen dan André’.:-)

We bedanken André voor zijn inzet en betrokkenheid en zijn open houding. Bij het verder zetten van ons werk zullen we zijn boodschap indachtig zijn, zoals hij die aan alle aanwezigen meegaf:

Een gedachte over “Afscheid van André Kalumba (30 juni 2019)

Reacties zijn gesloten.